Návštěva lezecké stěny v Praze

Mladí lidé s postižením potřebují příležitost k činnostem, které mohou sdílet s ostatními, třeba úplně zdravými lidmi. Jsou pro ně další důležitou životní zkušeností. Sport jim přináší svobodu – ať už dobrovolné účasti, nebo třeba svobodu rozhodování. Poskytuje jim hluboký zážitek, ale současně i uspokojení, zklidnění a vyrovnání. (Pokračování textu…)

Karneval pro děti z rodinného centra Cipísek

V příjemných nově otevřených prostorách CDS Medou jsme rádi přivítali maminky s dětmi z rodinného centra Cipísek u příležitosti karnevalu. Milým překvapením byla hojná účast dětí v maskách, mezi mini nechyběli draci, princezny, roboti, nebo třeba víly. (Pokračování textu…)

prácovní týden

Vyjádření PhDr. Hynka Jůna k práci CDS Medou

 Velkým přínosem v naší práci je spolupráce s vysoce uznávanými odborníky. V rámci interní supervize jsme navázali velmi přínosnou spolupráci s organizací NAUTIS, dříve Apla, zabývající se podporou lidí s autismem. Níže uveřejňujeme vyjádření PhDr. Hynka Jůna k práci našeho centra. (Pokračování textu…)

V Humpolci proběhla 14. 2. 2015 první veřejná akce na podporu Medou z.s.

Produkce Kouzelné školky podpořila Medou, soutěžícím dětem Michal Nesvadba věnoval Knoflík pro štěstí od Medou a ostatní ho získali formou dobrovolného příspěvku v Michalově obchůdku. Produkce předala tento příspěvek v celkové hodnotě 902,- Kč zakladatelkám Medou L. Prokopové a Z. Žaloudkové. Tímto děkujeme Kouzelné školce, Michalovi a Vám všem, kteří jste nás podpořili. Příspěvek bude použit na letní pobyt pro...