Slavnost, v rámci které se dostalo požehnání našemu novému svozovému vozu proběhla uprostřed adventního času. Za přítomnosti zástupců Města Humpolec, našich partnerů i klientů a pracovníků Medou požehnal vozidlu pan opat želivského kláštěra Jáchym Jaroslav Šimek.

Slavností jsme chtěli vyjádřit  vděčnost, že do tohoto světa, ve kterém žijeme, světa často velmi těžce zkoušeného, se  zrodilo něco, co přináší naději, ochotu dělit se a pomáhat. Podobná setkávání nás učí tolik potřebné vnímavosti a empatii vůči druhým, vůči událostem a vztahům, které často zůstávají nepovšimnuty. Učí nás velikému umění být soucitní, ohleduplní, umět obdarovávat, ale také se nechat obdarovat.

Pracovníci a klienti naší organizace měli příležitost poděkovat za  nesmírnou pomoc, které se CDS Medou dostalo v souvislostí se získáním svozového vozidla do naší služby. Díky vozu se staly služby našeho centra pro klienty dostupnější.

Související příspěvky