Ohlédnutí za rokem 2018

Milí přátelé, jsme rádi, že vám můžeme představit výroční zprávu naší organizace za rok 2018, ve které bychom rádi zaznamenali vše, co se v uplynulém roce událo, co jsme zažili či zorganizovali  Zpráva o činnosti organizace 2018 Jsme nesmírně rádi, že naši práci sledujete a prožíváte s námi. Každý jinak, každý v jiné roli. V roli klienta či jeho rodiny, v...

VODNÍ SPORTY LIDÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Díky podpoře Kraje Vysočina jsme v roce 2018 realizovali projekt na podporu sportovních aktivit lidí se zdravotním postižením.  V rámci projektu jsme realizovali 10 lekcí plaveckého výcviku v bazénu v Pelhřimově, v Jihlavě a v letních měsících v Humpolci, kterého se účastnilo celkem 12 klientů. Většina z účastníků neměla předchozí zkušenosti s plaváním, často se projevovaly se obavy z vody. V průběhu kurzu se 4 lidé naučili plavat s použitím pomůcky, 3...