Podpora dětí a mladých lidí s PAS v Medou

V Medou se nám daří úspěšně poskytovat sociální služby dětem a mladým lidem s poruchou autistického spektra, které jsou často doprovázeny problémovým chováním. Chtěli bychom touto formou informovat veřejnost o problematice PAS a zároveň zbořit řadu mýtů, které jsou s tím spojené. MÝTUS č. 1: Lidem s autismem je není možné poskytovat sociální služby vzhledem k jejich problémovému chování. Naše zkušenost...

Ohlédnutí za rokem 2018

Milí přátelé, jsme rádi, že vám můžeme představit výroční zprávu naší organizace za rok 2018, ve které bychom rádi zaznamenali vše, co se v uplynulém roce událo, co jsme zažili či zorganizovali  Zpráva o činnosti organizace 2018 Jsme nesmírně rádi, že naši práci sledujete a prožíváte s námi. Každý jinak, každý v jiné roli. V roli klienta či jeho rodiny, v...

VODNÍ SPORTY LIDÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Díky podpoře Kraje Vysočina jsme v roce 2018 realizovali projekt na podporu sportovních aktivit lidí se zdravotním postižením.  V rámci projektu jsme realizovali 10 lekcí plaveckého výcviku v bazénu v Pelhřimově, v Jihlavě a v letních měsících v Humpolci, kterého se účastnilo celkem 12 klientů. Většina z účastníků neměla předchozí zkušenosti s plaváním, často se projevovaly se obavy z vody. V průběhu kurzu se 4 lidé naučili plavat s použitím pomůcky, 3...