V Medou se nám daří úspěšně poskytovat sociální služby dětem a mladým lidem s poruchou autistického spektra, které jsou často doprovázeny problémovým chováním. Chtěli bychom touto formou informovat veřejnost o problematice PAS a zároveň zbořit řadu mýtů, které jsou s tím spojené.

MÝTUS č. 1: Lidem s autismem je není možné poskytovat sociální služby vzhledem k jejich problémovému chování.

Naše zkušenost ukazuje, že odmítání lidí s PAS na základě diagnózy  je chybou. Pravdou je, že je obecně složitější skupinové služby lidem s mentálním postižením a PAS poskytovat, že vzhledem ke svému handicapu nechápou sociální pravidla, řada z nich má závažné potíže v komunikaci. Pravdou je, že  na základě analýzy problémového chování lze vytvořit takové preventivní programy, které jsou ve velké míře schopné jeho četnost redukovat. Vyžaduje to zcela individuální přístup, vzdělaný a vnímavý personál a kvalitní materiálně technické zázemí služby.

V rámci týmového vzdělávání jsme se obrátili na zkušené odborníky z organizace IC Sassov. V rámci dvoudenního týmového školení jsme se zamýšleli nad problematikou péče o lidi s autismem. Podařilo se navázat spolupráci, ve které chceme do budoucna pokračovat.

 

Související příspěvky