Posláním CDS Medou je poskytovat kvalitní sociální službu s respektem a úctou k člověku. Chceme vytvořit takové prostředí, kde mohou lidé  v bezpečném prostředí prožít plnohodnotný, důstojný a aktivní den.

Komu je naše služba určena?

Cílovou skupinou jsou osoby s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením a lidé s autismem ve věku od 6 do 60 let, kteří jsou v souvislosti s životem s postižením ohroženi vznikem nepříznivé sociální situace či se v této situaci již nacházejí.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CDS MEDOU

Jaké jsou cíle naší služby?

  1. Zachovat a zlepšovat stávající dovednosti používané v běžných denních činnostech.
  2. Potřebná podpora při sebeobsluze – péče o  zdraví a hygienu.
  3. Trávit  čas dle svých přání a možností; prožít den podle svých představ včetně toho být užiteční pro své okolí.
  4. Uspokojivé vztahy s lidmi v blízkém okolí a na veřejnosti.
  5. Potřebná podpora a pomoc při jednání s institucemi; podpora uživatelů ve využívání místních institucí, včetně běžně dostupných služeb.
  6. Rozhodnout se a prosazovat vlastní vůli a přání samostatně nebo s naší pomocí.

Kdy máme otevřeno?

Pondělí – pátek:     7:00 – 16:00 hodin

Maximální okamžitá denní kapacita služby je 12 osob.

Chcete vědět více? VEŘEJNÝ ZÁVAZEK CDS MEDOU

Ceník úhrad 2017

 

Kde nás najdete?

Od 1. ledna 2017  v budově SVČ  U Nemocnice 692, HUMPOLEC

CDS_mapa

Chcete vědět více? Kontaktujte nás:

Zuzana Žaloudková – ředitelka CDS Medou
tel.: 606 669 229
e-mail: medou@post.cz

Více na stránce Kontakty