Posláním CDS Medou je poskytovat kvalitní sociální službu s respektem a úctou k člověku. Vytvořit takové prostředí, kde mohou lidé se zdravotním postižením v bezpečném prostředí prožít plnohodnotný, důstojný a aktivní den s ostatními.

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK CDS MEDOU

Komu je naše služba určena?

Cílovou skupinou jsou osoby s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením a lidé s autismem ve věku od 6 do 60 let, kteří jsou v souvislosti s životem s postižením ohroženi vznikem nepříznivé sociální situace či se v této situaci již nacházejí.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CDS MEDOU

Kdy máme otevřeno?

Pondělí – pátek:     7:00 – 16:00 hodin

Kolik naše služba stojí? 

CENÍK 2019

Kde nás najdete?

Od 1. ledna 2017  v budově SVČ  U Nemocnice 692, HUMPOLEC

CDS_mapa

V rámci fakultativních činností zajišťujeme svoz klientů do CDS Medou, který je spolufinancován z dotačního titulu Kraje Vysočina.

Chcete vědět více? Kontaktujte nás:

Zuzana Žaloudková – ředitelka CDS Medou
tel.: 606 669 229
e-mail: medou@post.cz

Více na stránce Kontakty