Má-li být naše odborná a kvalitní pomoc potřebným občanům dostupná, potřebujeme pro její realizaci zajistit finanční prostředky.

Vzhledem k nevýdělečnému charakteru naší činnosti jsme limitováni ve zdrojích, ze kterých můžeme čerpat. Proto se bez podpory dárců a příznivců neobejdeme. Všem, kteří činnost společnosti MEDOU již podpořili, či průběžně podporují, upřímně děkujeme. Velice si vážíme si jejich zájmu a otevřeného srdce.

V roce 2017 byla činnost CDS Medou zajištěna z těchto zdrojů:

VEŘEJNÁ PODPORA

Naším cílem je nabízet klientům stabilně kvalitní služby, proto se snažíme dbát na vícezdrojové financování. Veřejná podpora však zůstává naším nejvýznamnějším zdrojem. 

FIREMNÍ DÁRCI

Podpora firemních dárců, nadačních fondů a dalších podporovatelů je pro mnoho našich projektů klíčová. 

INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI

Podpora individuálních dárců slouží k zajištění každodenních aktivit centa a je pro naši službu velmi důležitá

JAK NÁM MŮŽETE POMOCI?

Darujte nám finanční dar jako individuální nebo firemní dárce.  Dar pro Denní centrum Medou si pak můžete odečíst od daňového základu.
Kontaktujte nás a my s Vámi rádi sepíšeme darovací smlouvu nebo vystavíme potvrzení o daru. Také případně dojednáme podmínky významnějších darů a partnerství a Vy tak budete tak moci i získávat informace o dění v Medou.

Jste odborník/odbornice na reklamu či marketing? Darujte nám své znalosti a zkušenosti. Rádi je zúročíme ve své práci.
Tak jako v každé organizaci potřebujeme kancelářské a hygienické potřeby, výtvarné potřeby pro klienty, počítačovou techniku. Zeptejte, zda něco z věcí, pro Vás třeba nepotřebných, nemůže pomoci v MEDOU.

Máte skvělou partu ve fotbale, tenise nebo třeba pěveckém sboru? Uspořádejte turnaj nebo koncert pro MEDOU.

Vážení přátelé Medou, děkujeme za Vaši pomoc!

Na našich webových stránkách Vás budeme informovat o využití získaných finančních prostředků.

ČÍSLO ÚČTU u KB: 107-9664100267/0100 

Poděkování společnosti OSCOM TRADING s.r.o.