Mgr. Zuzana ŽALOUDKOVÁ
spoluzakladatelka Medou z.s.
ředitelka CDS Medou​

Práce v Medou mě těší a přináší kromě mnoha výzev především vnitřní uspokojení, že pracuji v organizaci s dobrou pověstí, s orientací na všechno nové, co současná společnost přináší.  Z malé organizace se stala uznávaná a dynamicky se rozvíjející sociální služba. Velmi si cením toho, že se podařilo sestavit skvělý tým lidí, kde chápavý a   lidský přístup, obětavost a spolehlivost, pracovitost a profesionalita nejsou jenom slova, ale každodenní realita. Tým lidí, pro které je každodenní překonávání překážek výzvou, ke které přistupují s nadhledem a s úsměvem na rtech.

   

 

Mgr. Helena KRATOCHVÍLOVÁ
​   
zástupce ředitele, sociální pracovník, koordinátorka sociálních služeb

Poskytuji sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením a jejich pečujícím rodinám v CDS Medou. Veškerá komunikace s uživatelem je vedena individuálně s ohledem na jeho stav, typ zdravotního postižení a formu používané komunikace. V poradenství se zaměřuji na podporu lidí,  kteří nejsou schopni zvládat své životní situace a na posilování jejich schopnosti zvládat obtížné životní situace vlastními silami, na koordinaci komplexní pomoci uživatelům a na zprostředkování komunikace a interakcí mezi jedinci, skupinami a organizacemi.

 

 

 

Ludmila PROKOPOVÁ
spoluzakladatelka Medou z.s. 
keramická a řemeslná dílna​
Vlastní zkušenost mi umožňuje potřeby a chování postižené osoby lépe chápat. 
Keramická dílna vytváří zázemí pro tvůrčí práci klientů s krásným přírodním materiálem. Máme možnost pracovat v plně vybavené keramické dílně, kde vyrábíme především květináče, užitnou keramiku a dekorační předměty se sezonní tématikou.

Eva LACINOVÁ
pracovník v sociálních službách
Práce v CDS Medou je mou  prací, která mi dává smysl a srdce je otevřené a ozářené touto společností, kde slova srdce na dlani nejsou jen kombinací slov, ale stávají se každodenní skutečností.
 
Martin RAJDLÍK
pracovník v sociálních službách

Práce v sociálních službách je pro mě výzva, je to ale i příležitost jak vidět svět jinýma očima. Každodenní kontakt s klienty mi dokazuje, jak je důležité vnímat svět v pozitivních barvách a užívat si obyčejné maličkosti, protože někdy stačí vteřina a život se nám může otočit naruby. Jako člověk, hudebník, který se celý dospělý život pohybuje v hardcore/punkové subkultuře vím, jak je důležitá tolerance a respekt všech bez ohledu na jejich pohlaví, vyznání, rasu, orientaci nebo zdravotní stav, tyto hodnoty chci upevňovat jak mezi všemi kamarády v  Medou, tak i mezi širokou veřejností.

Petra ZUKALOVÁ
pracovník v sociálních službách
 
Petra BERÁNKOVÁ
pracovník v sociálních službách
  
Václav HAVEL
pracovník v sociálních službách
 
Nikola ŠTĚPNIČKOVÁ
pracovník v sociálních službách
Medou je organizace, která pomáhá znevýhodněným lidem zapojit se do běžného života. Díky této organizaci  jsem se seznámila s novými přáteli. Jsou zde skvělí lidé. Každý den se tady naučím se tam něco nového. Našla jsem si práci, která mě těší. Líbí se mi, že se často někam podíváme. V Medou je úžasný kolektiv. Snažím se tam učit větší zodpovědnosti za sebe a za jiné.

Kontakujte nás!