O NÁS

Nestátní nezisková organizace MEDOU, z.s. byla založena z iniciativy rodičů a přátel zdravotně znevýhodněných dětí a mladých lidí z Humpolce a okolí s cílem pomoci jim zapojit se do života v běžné společnosti. V oblasti sociálních služeb působí od roku 2015.

Organizace je zapsána ve spolkovém rejstříku, který je vedený u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka L 6602.

VIZE A POSLÁNÍ

Vizí MEDOU, z.s. je poskytovat ucelený komplex služeb pro osoby s tělesným, mentálním či kombinovaným postižením a lidem s autismem. Poskytnout jim takovou podporu, aby mohli prožít aktivní a ze svého pohledu co nejspokojenější život.
Našim posláním je vytvořit takové prostředí, kde mohou tito lidé v bezpečně prožít plnohodnotný, důstojný a aktivní den bez nutnosti izolace od ostatních.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MEDOU Z.S.

ČLENSKÁ SCHŮZE MEDOU Z.S.

ŘEDITELKA ORGANIZACE
Lenka ŠLAPÁKOVÁ

EKONOM ORGANIZACE
Miroslava ZAVADILOVÁ

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE
CDS MEDOU
Bc. Petra MOTTLOVÁ

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE
SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Lenka NĚMCOVÁ, Dis.

PR a FUNDRAISING
Ing. Klára ČECHOVÁ

PRACOVNÍCI V PŘÍMÉ PÉČI

PRACOVNÍCI V PŘÍMÉ PÉČI

PROJEKTY MEDOU Z.S.