KAVÁRNIČKA PRO CIPÍSKA

Poslední květnový pátek ožily prostory CDS Medou kavárenským ruchem. Vznikal zde improvizovaná kavárna, kde se hosty staly maminky z rodinného centra Cipísek a hostiteli klienti naší služby. (Pokračování textu…)

HMYZÍ HOTEL

Projekt hmyzí dům se snaží přinést myšlenku soužití. V průběhu projektu se ptáme na to, zda v situaci, že vytvoříme hmyzí dům, mohou v tomto  malém hmyzím městě žít různé druhy hmyzu. Mohou tedy i lidé žít v jednom městě a navzájem respektovat svoje potřeby? (Pokračování textu…)

FÉROVÁ SNÍDANĚ 2017

Myšlenka Férové snídaně je velmi prostá: sejdete se v parku se známými, sousedy, kamarády nebo rodinou a společně posnídáte fairtradové a lokální suroviny. Jednoduše a zároveň příjemně tak oslavíte Světový den pro fair trade a dáte najevo svůj zájem o téma spravedlivého obchodu a odpovědné spotřeby vůbec. (Pokračování textu…)

Běh kolem Orlíku 2017

Bylo nám vekou radostí také v letošním roce podpořit účastníky Běhu kolem Orlíku 2017. V  barvách Medou se závodu zúčastnili Věra Cíznerová a Jakub Kratochvíl. Upřímně gratulujeme ke skvělému běžeckému výkonu.    Rádi jsme pro účastníky běžeckého závodu připravili nejen startovní čísla v naší textilní dílně, ale i malé občerstvení.

Dětský den s RC Cipísek

 Letos poprvé se CDS Medou připojilo k RC Cipísek, aby společně připravili oslavu dne dětí. Park v těsné blízkosti našeho centra ožil 1. června zpěvem, tancem a radostným smíchem dětí. Hudební doprovod zajistil Standa, ke kterému se svým zpěvem přidali nejen všichni z Medou, ale i maminky a děti z Cipíska.  Centrum MEDOU se snaží přinášet do společnosti témata jako tolerance, respekt k individualitě a...

GALAVEČER poděkování partnerům 2017

11. února 2017 proběhl v konferenčním centru Fabrika v Humpolci první galavečer Medou. Podtitul akce byl "Světla ramp" a součástí byla také módní přehlídka, kdy modelkami byli uživatelky CDS Medou. Děkujeme všem partnerům, kteří nám pomohli tuto akci uspořádat! (Pokračování textu…)

Návštěva lezecké stěny v Praze

Mladí lidé s postižením potřebují příležitost k činnostem, které mohou sdílet s ostatními, třeba úplně zdravými lidmi. Jsou pro ně další důležitou životní zkušeností. Sport jim přináší svobodu – ať už dobrovolné účasti, nebo třeba svobodu rozhodování. Poskytuje jim hluboký zážitek, ale současně i uspokojení, zklidnění a vyrovnání. (Pokračování textu…)