V CDS Medou poskytujeme bezplatně sociální poradenství.

Kde?

U Nemocnice 692, 396 01 Humpolec.

Kdy?

Každý čtvrtek od 13:00 -16:30 hod.

Komu?

Klientům CDS Medou a jejich rodinám.

Schůzku je nejlépe dojednat předem telefonicky na tel. čísle 607 771 227 – Mgr. Heleny Kratochvílová.

Cílem je podpora a pomoc rodinám a jejich blízkým zvládat obtížnou životní situaci.

Jedním z poslání CDS je poskytovat základní sociální poradenství. Vzhledem k potřebě našich klientů, jejich rodin a široké blízké veřejnosti je zvyšovat informovanost osob se zdravotním postižením, podporovat jejich nezávislost a samostatnost a napomáhat jim ke zvýšení či udržení kvality života.

Cílem sociálního poradenství je zprostředkování pomoci při řešení nepříznivé sociální situace.

Úkolem sociálního pracovníka je poskytovat pravidelné individuální konzultace, při kterých se řídí zejména  potřebami klienta. Nenásilnou formou umožňuje klientovi získat náhled nad jeho postižením. Sociální pracovník klientovi pomáhá nalézt životní perspektivy a pozitivní vztah k vlastní budoucnosti.

Základní sociální poradenství poskytuje klientům  potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé situace. Struktura jednotlivých intervencí v rámci sociálního poradenství reaguje na potřeby klienta, typ postižení a aktuální životní situaci. 

Sociální poradenství je poskytováno bezplatně

  1. Poskytneme informace o tom, jak vyřešit svoji nepříznivou sociální situaci. V případě, že Vám nemůžeme pomoci my, pak Vám poradíme, na jaké jiné organizace se můžete obrátit, popř. Vám předáme kontakty.
  2. Dozvíte se, na jaké sociální dávky máte nárok. Vysvětlíme Vám, za jakých podmínek můžete sociální dávku získat, kde a jak je možno o ně požádat.
  3. Podáme Vám informace o možnostech podpory členů rodiny, kteří se spolupodílejí na péči o handicapovanou osobu. Jde o získání příspěvku na péči, příspěvku na bydlení aj.
  4. Poradíme Vám, jak si obstarat potřebné kompenzační pomůcky. Jak a kde o ně zažádat.
  5. Objasníme Vám základní práva a povinnosti osob v souvislosti s využíváním našich sociálních služeb. Např. pomoc při podání a vyřizování stížnosti, za jakých podmínek může sociální služba odmítnout zájemce aj.