Nestátní nezisková společnost Medou z.s. byla založena z iniciativy rodičů a přátel zdravotně znevýhodněných dětí a mladých lidí z Humpolce a okolí s cílem pomoci jim zapojit se do života v běžné společnosti.

Dne 7. 2. 2015 byla zapsána do  rejstříku zapsaných spolků.

Posláním spolku je sdružování a zkvalitňování života dospělých lidí s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením a lidí s autismem.

Statutárním zástupcem organizace je předsedkyně spolku Mgr. Zuzana Žaloudková.

STANOVY 2017

VÝROČNÍ ZPRÁVY:

 

ÚČETNÍ UZÁVĚRKY:

Přečtěte si o nás více: Medounoviny

Projekt je podpořen z rozpočtu města HUMPOLEC