Radniční listy červenec 2017

Centrum denních služeb Medou poskytuje již druhým rokem v Humpolci moderní sociální službu pro děti a mladé lidi s tělesným, mentálním či kombinovaným postižením nebo s autismem. Naším posláním je pomáhat lidem s postižením i jejich rodinám vést plnohodnotný život. Z mladé organizace se stala stabilní společnost, která poskytuje komplexní služby dvěma desítkám rodin. Naším cílem není „postarat se o klienty“, ale poskytnout ji podporu a podmínky k tomu, aby e o sebe v maximální možné míře postarali sami. Právě u lidí s postižením je jakákoliv aktivita vedoucí k nezávislosti na vnější podpoře podnětem k uvědomění si svého právoplatného místa a ceny ve společnosti. Podařilo se navázat oboustranně prospěšnou spolupráci s řadou dalších organizací, kterou chceme v budoucnu aktivně rozvíjet.

Mgr. Zuzana Žaloudková

 

Touto cestou bychom chtěli zástupcům Města Humpolce poděkovat za poskytnutí služeb v nových prostorách v budově u Nemocnice Humpolec. Tyto prostory začali klienti CDS Medou navštěvovat od počátku roku 2017. Ve vnitřních prostorách klienti získali samostatnou kuchyň, kde probíhá kuchařská, cukrářská dílna a podávání obědů. Denní místnost, kde se klienti scházejí na plánovaných činnostech např. hudební dílna, přírodovědný kroužek, divadelní klub, tvořivá dílna atd. Klienti, kteří potřebují odpočinek i během dne mají k dispozici odpočinkovou místnost.

 V současné době je možné využívat i venkovní areál budovy, což skýtá klientům další smysluplné využití volného času. Klienti zejména v letních měsících využívají  okolí budovy a jsou  šťastní, že můžou pobývat venku a v rámci pracovní terapie si obhospodařují venkovní prostranství. V budoucnu počítáme s většími možnostmi jak prostor s klienty využívat například pěstování zeleniny a různých druhů bylinek.

Nové vnitřní a venkovní prostory umožnily zkvalitnit a rozšířit  poskytování služeb v CDS Medou. Klienti mají možnost prožít plnohodnotný, důstojný a aktivní den s ostatními. Tráví volný čas podle svých představ a možností, včetně toho, že jsou užiteční pro své okolí. Medou se stává tak integrujícím článkem, který ve své filosofii pomáhá klienty posouvat k životu se společností.

CDS Medou rozšířila možnosti využití budovy a vtiskla budově ráz úsměvu našich klientů.

Za celý tým Medou a všechny klienty chceme vyjádřit velké poděkování všem, kteří se přičinili za to, že můžeme využívat nové prostory a budeme se těšit na další spolupráci.

 

Stále pracujeme na další  spolupráci se SVČ, která ještě naplno neprobíhá dle závazků naší organizace. Pevně doufáme, že v budoucnu se podaří nastartovat plnohodnotnou spolupráci i se SVČ.

Mgr. Helena Kratochvílová

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Bližší informace o naší činnosti vám rádi předají naši pracovníci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.