Rozhovor s ředitelkou CDS Medou

8429307

Přinášíme rozhovor s Mgr. Zuzanou Žaloudkovou, ředitelkou Centra deních služeb Medou u příležitosti prvního výročí založení CDS Medou.

 

Jak vlastně vznikl samotný název „Medou“?

Nebylo to vůbec snadné, ale bylo to hodně veselé. Název Medou je výsledkem poměrně divokého brainstormingu, kdy jsme postupně vyloučili všechny zvířecí a rostlinné názvy. Medou je počeštěný a vlastně foneticky přepsaný anglický výraz „meadow“, který v originále znamená louka. Louka je symbolem rozmanitého a velice živého společenství, kde vedle sebe žijí nejrůznější organismy ve vzájemné symbióze. Barvou Medou byla tedy přirozeně zvolena zelená, která je barvou přírody a rovnováhy. Působí také uklidňujícím dojmem a pohled na zelenou barvu napomáhá regeneraci a načerpání nové síly. Praxe ukazuje, že jsme zvolili dobře; mnoha lidem to přijde zajímavé, trefné a vtipné a navíc se samotný název zpracovává dobře i graficky.

Jak to vůbec všechno začalo?

Úplně na začátku jsem oslovila svoji bývalou paní profesorku francouzštiny paní Mgr. Alenu Štěrbovou, zkušenou a empatickou dámu, která hned pochopila smysl a potřebu této služby a nasměrovala nás správným směrem. Právě od ní se nám dostalo spousty cenných rad a doporučení.

Co je hlavním posláním CDS Medou?

Posláním Centra denních služeb Medou je poskytovat podporu lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu tělesného, mentálního nebo kombinovaného postižení a lidem s autismem. Svou činností chceme podpořit také jejich rodiny. Prostřednictvím nejrůznějších aktivit podporujeme naše klienty v osobním rozvoji a snažíme se o udržení jejich stávajících dovedností. Také pomáháme v rozvíjení nových pracovních a dalších návyků nezbytných  pro běžný život. Důležitý je také rozvoj komunikačních a sociálních dovedností. Jednoduše se zaměřujeme na udržení co největší soběstačnosti.

Co bylo impulsem k založení takového zařízení?

Věděli jsme, že mladí lidé s postižením dojížděli do speciálních škol nebo denních stacionářů do okolních měst, což znamenalo nepohodlí nejen pro ně a pro jejich rodiny, ale hlavně je to vytrhovalo z přirozeného prostředí a okruhu známých, ve kterém žili. Prostřednictvím naší služby se tak stávají součástí místního prostředí a mohou využívat další zdroje a služby přímo v rámci našeho města.

Narážíte také na nějaké nesnáze?

Problémy služeb, jako je naše, nevidím ve službách samotných, ale v systému, ve kterém fungují. Každý poskytovatel služby se musí ze zákona zaregistrovat, tj. přihlásit se k určitému druhu služeb. Tomu pak musí přizpůsobit svoji každodenní praxi. Napadá mě spíše otázka: Kde je prostor pro přizpůsobení se potřebám klientů? Občas narážíme i na nejednoznačnost ve výkladu některých pojmů a kritérií hodnocení.

Spolupracujete také s jinými organizacemi?

Velkým přínosem pro naši službu bylo navázání pracovně-přátelských vztahů s několika organizacemi. Prvním partnerem byla a je MŠ Bambi Kindergarten. Pracovali jsme společně na několika projektech, za zmínku stojí například Generation Day, kdy se v rámci sportovních a hudebních aktivit setkávají na společné půdě senioři z Astry, děti z mateřské školy a naši klienti. Je to den, kdy se všichni cítíme součástí jednoho společenství, ve kterém není důležité, zda je někdo mladý, starší, zdravý či třeba nemocný.

Řada aktivit nás spojuje s další neziskovou organizací působící v Humpolci a tou je Kruhcentrum. V průběhu celého roku jsme společně zorganizovali řadu nejrůznějších akcí, kde dochází k propojení světu zdravých lidí s lidmi s různými druhy postižení.

Jsou nějaké další organizace, se kterými byste rádi navázali spolupráci?

Několikrát jsme měli tu čest potkat se s pracovníky a uživateli služby Chráněné bydlení Jeřabina. Věříme, že tuto spolupráci se podaří v budoucnu ještě dále rozvinout.

Je něco, co vás v poslední době hodně těší a zaměstnává?

Partnerství, které nás velmi oslovuje, směřuje do Záchranné Stanice Pavlov, která poskytuje péči hendikepovaným zvířatům. Zde vidíme začátek příjemné spolupráce. To, co mě osobně nadchlo je oboustranná ochota ke spolupráci, skvělí lidé, užitek pro obě dvě strany, kdy naši klienti budou mít možnost aktivně trávit svůj čas v krásném prostředí, uprostřed přírody. Navíc získají nové dovednosti i zážitky a ještě k tomu pomohou ohroženým zvířatům.

Jak nejvíc tato spolupráce klientům pomůže?

Věřím, že právě prostřednictvím této spolupráce dojde k naplnění jedné z nejdůležitějších lidských potřeb, kterou je potřeba seberealizace, vědomí být potřebný a užitečný. Jinými slovy, také my chceme pomáhat tam, kde je to možné. V tomhle konkrétním případě třeba formou brigád na stanici, nebo tím, že v keramické dílně vytvoříme upomínkové předměty pro ZS a výtěžek z jejich prodeje přispěje na pomoc konkrétním zvířátkům.

TOHLE JE VLASTNĚ TA CESTA, KTEROU BYCHOM SE CHTĚLI VYDAT; hledat další partnery a formou dvoustranné či vícestranné spolupráce dělat užitečné věci; Je to cesta vzájemného respektu a pomoci tam, kde je to možné.

V čem je vaše organizace ještě zajímavá?

Jsem nesmírně pyšná na to, že při provozu naší organizace se daří aplikovat environmentální zásady – třídíme odpad, šetřím materiálem i energiemi. Řadu měsíců pracují naši klienti s asistenty na projektu „Odpadů se nebojíme“.

Co si každý den z práce odnášíte?

Práce s lidmi s postižením mě naučila, ze samozřejmé v životě není vůbec nic. Že malé krůčky k lepšímu mohou mít v životě lidí s hendikepem velký dopad. Že právě u lidí s postižením je nutné přijmout myšlenku autonomie člověka, tedy, že je každý zodpovědný za svůj život a jeho kvalitu a nastavit systém tak, aby skutečně podporoval spokojenost klientů, nikoliv představy pečujícího personálu.

Co byste vzkázala lidem, kteří se o podobnou práci zajímají?

Napadá mě jenom, že bychom se měli naučit budovat spojenectví a více spolupracovat. Jako jednotlivci, či jednotlivé organizace dosáhneme změn k lepšímu jen obtížně, ale společně se dá změnit mnoho.

A nějaké další plány do budoucna?

Plánů máme celou řadu. Chceme jít cestou spolupráce s dalšími organizacemi, protože ve vzájemné spolupráci vidíme význam a smysl naší práce.  Chceme se ještě více věnovat vzdělávání našich zaměstnanců v oblasti práce s lidmi s autismem. Společným úsilím se nám povedl úspěšný rozjezd, nyní mám jediné přání: abychom se stali uznávanou organizací, abychom za každých okolností na prvním místě viděli prospěch našich klientů, jejich spokojenost a větší samostatnost, abychom nezklamali ty, kteří nám důvěřují, tím, že spojili jméno svoje nebo své firmy s naším centrem, abychom navázali další smysluplná partnerství,  která přispějí k naplnění posláním naší služby.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Bližší informace o naší činnosti vám rádi předají naši pracovníci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.