S úctou a respektem ke každému člověku.

Centrum denních služeb

Sociální rehabilitace

Novinky

Chci pomáhat

Nestátní nezisková společnost MEDOU z.s. zajišťuje pomoc a podporu lidem se zdravotním postižením, zejména pak lidem s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením a lidem s autismem tak, aby mohli žít ze svého pohledu co nejspokojenější život. Pomáháme také jejich rodinám.