TRANSPARENTNÍ ÚČET
115-7699420237/0100

 

„Díky našim partnerům dokážeme dělat úžasné věci“

Má-li být naše odborná a kvalitní pomoc potřebným občanům dostupná, potřebujeme pro její
realizaci zajistit finanční prostředky.

Vzhledem k nevýdělečnému charakteru naší činnosti jsme limitováni ve zdrojích, ze kterých
můžeme čerpat. Proto se bez podpory dárců a příznivců neobejdeme. Všem, kteří činnost
MEDOU z.s. již podpořili, či průběžně podporují, upřímně děkujeme. Velice si vážíme jejich
podpory a otevřeného srdce.

  • Našim cílem je nabízet klientům stabilně kvalitní služby, proto se snažíme dbát
    na vícezdrojové financování. Veřejná podpora však zůstává našim nejvýznamnějším zdrojem.
  • Podpora firemních dárců, nadačních fondů a dalších podporovatelů je pro mnoho našich
    projektů klíčová.
  • Podpora individuálních dárců slouží k zajištění každodenních aktivit centra a je pro naši
    službu velmi důležitá.

Vážení přátelé MEDOU, děkujeme za vaši pomoc!