V současné době organizace MEDOU z.s. poskytuje dvě registrované sociální služby – centrum denních služeb a sociální rehabilitaci. Své služby nabízíme tak, aby umožňovaly vzájemnou návaznost a prostupnost. Klienti tak mají možnost využívat služby, které odpovídají jejich skutečným potřebám a schopnostem a mohou tak směřovat k dosažení co nejvyšší míry samostatnosti a soběstačnosti.

Centrum denních služeb

Sociální rehabilitace