PROVOZNÍ DOBA – CDS MEDOU

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:
Neděle:

7:00
7:00
7:00
7:00
7:00
Zavřeno
Zavřeno

16:00
16:00
16:00
16:00
16:00

KONTAKT – CDS MEDOU

CDS MEDOU
Lužická 775
396 01 Humpolec
medou@post.cz

Vedoucí služby, sociální pracovnice:

Bc. Šárka Koucká

PRACOVNÍCI V SOC. SLUŽBÁCH

 • Eva Lacinová
 • Martin Rajdlík
 • Simona Švecová
 • Václav Havel
 • Hana Ptáčníková
 • Veronika Bláhová
 • Aneta Vytisková
 • Monika Prokůpková

Centrum denních služeb

O službě

MEDOU z.s.  je poskytovatelem sociální služby centrum denních služeb, podle § 45 odst. 1 písmene b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které je zapsané v Registru poskytovatelů sociálních služeb. CDS Medou poskytuje sociální služby lidem s tělesným, mentálním a kombinovaným zdravotním postižením a lidem s autismem. Služba CDS Medou zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. 

Poslání

Posláním CDS Medou je poskytovat kvalitní sociální službu s respektem a úctou k člověku. Vytvořit takové prostředí, kde mohou lidé se zdravotním postižením v bezpečném prostředí prožít plnohodnotný, důstojný a aktivní den s ostatními.

Cíle

 1. Zachovat a zlepšovat si stávající dovednosti používané v běžných činnostech.
 2. Zajistit potřebnou podporu při sebeobsluze a péči o zdraví a hygienu.
 3. Aktivně trávit svůj čas dle svých přání a možností, včetně toho být užitečný pro své okolí.
 4. Mít uspokojivé vztahy s lidmi v blízkém okolí a na veřejnosti.
 5. Poskytnout potřebnou podporu při jednání s institucemi (úřady, lékař, škola) a při využívání místních institucí a běžně dostupných služeb.
 6. Rozhodnout se a prosazovat vlastní vůli a přání samostatně nebo s potřebnou podporou.
KAPACITA SLUŽBY

Maximální okamžitá denní kapacita je 16 osob.

Pro zájemce

KOMU JE SLUŽBA URČENA

Cílovou skupinou jsou osoby s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením a lidé s autismem ve věku od 6 do 60 let, kteří jsou v souvislosti s životem s postižením ohrožení rizikem vzniku nepříznivé sociální situace či se již v této situaci nachází.

POMŮŽEME VÁM!

 • zachovat a zlepšovat stávající dovednosti používané v běžných činnostech,
 • mít potřebnou podporu při sebeobsluze a péči o zdraví a hygienu,
 • aktivně trávit svůj čas dle svých přání a možností, včetně toho být užitečný pro své okolí,
 • mít uspokojivé vztahy s lidmi v blízkém okolí a na veřejnosti,
 • při jednání s institucemi (úřady, lékař, škola) a při využívání místních institucí a běžně dostupných služeb,
 • rozhodnout se a prosazovat vlastní vůli a přání samostatně nebo s potřebnou podporou.
KOLIK TO BUDE STÁT?

Služba je poskytována za úhradu. Rádi vás budeme osobně informovat.

SOUBORY KE STAŽENÍ