VODNÍ SPORTY LIDÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

vodni sporty

Díky podpoře Kraje Vysočina jsme v roce 2018 realizovali projekt na podporu sportovních aktivit lidí se zdravotním postižením. 

V rámci projektu jsme realizovali 10 lekcí plaveckého výcviku v bazénu v Pelhřimově, v Jihlavě a v letních měsících v Humpolci, kterého se účastnilo celkem 12 klientů. Většina z účastníků neměla předchozí zkušenosti s plaváním, často se projevovaly se obavy z vody. V průběhu kurzu se 4 lidé naučili plavat s použitím pomůcky, 3 lidé zvládli plavání bez pomůcky. Klientka Aneta Kmochová  se začala plaveckému sportu věnovat pravidelně, nyní se připravuje na Evropské hry hendikepované mládeže Emil Open. Během plaveckého výcviku jsme se přesvědčili, že plavání patří mezi vhodné pohybové aktivity pro lidi se zdravotním postižením. Vede k rozvoji motoriky, koordinace, držení těla i prostorové orientace a celkově významným způsobem rozvíjí tělesnou kondici lidí s hendikepem.

Museli jsem brát v úvahu specifika práce s lidmi s postižením. Významnou  roli měla především správná organizace plaveckých lekcí, ale i dodržování hygienických, zdravotních a metodických zásad. Ověřili jsme si, že je téměř nemožné dosáhnout správné techniky plavání u hendikepovaných osob, jako tomu může být u zdravých jedinců. Plavecké techniky bylo proto potřeba modifikovat v závislosti na  postižení dané osoby. Snažili jsme se, aby plavání bylo pokud možno radostné a zábavné. Tato atmosféra pak přináší plavcům pocit sebedůvěry a bezpečí.

Navazující aktivitou byl letní vodácký kurz, který se konal v srpnu  na Vltavě. Účastnilo se ho 9 lidí s postižením, 5 asistentů a 3 dobrovolníci z řad studentů. Kromě vodáckého sportu jsme se věnovali turistice i poznávání kulturních a historických pamětihodností navštívených míst. Nenechali jsem si ujít krásný pohled na Vltavu z hradu Rožumberk, obdivovali jsme krásy přírody kolem řeky Vltavy i starobylý klášter ve Vyšším Brodě.

Během třídenního kurzu jsme absolvovali trasu z Vyššího Brodu do Českého Krumlova. Všichni účastníci získali zkušenost s pádlováním na raftu, s plaváním v proudu řeky. Nemalým problémem bylo nejen naučit se nastupovat a vystupovat z lodi, ale také dodržovat pravidla bezpečnosti při vodáckém sportu. Důležitým momentem bylo zajistit bezpečné prostředí na jedné straně a na straně druhé poskytovat účastníkům kurzu pouze tolik pomoci, kolik bylo nezbytně třeba, vždy s ohledem na aktuální psychický a zdravotní stav a na schopnosti daného člověka.

Projekt byl financován z dotačního programu Kraje Vysočina s názvem Vodní sporty mladých lidí se zdravotním postižením. Z celkových uznatelných nákladů 44 000,- korun činila dotace 22 000,- korun. Ostatní výdaje byly  hrazeny z finančního daru OZP a z vlastních zdrojů organizace.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Bližší informace o naší činnosti vám rádi předají naši pracovníci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.